top of page

"Meet the Unmet"

  At Rende, we creating a memorable business experience.

THAI
Meet the spirit of Rende

OUR VISION

“เรามุ่งมั่นในการสร้างสถานที่อันจะสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับทุกคน”

เรนด์ฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของความมีจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทุกบริษัทในเครือ ซึ่งจุดนี้เราเชื่อว่าจะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง 

MISSION

Sophisticated, Care, Respect and Responsibility

Sophisticated destinations
เป้าหมายของเราคือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับรองชั้นเลิศ ผ่านเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน
 

Truly caring
“ความหลงใหลในการส่งมอบประสบการณ์การดูแล” เป็นหลักการของเรา เรามีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์

โดยสะท้อนผ่านผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์แบบเฉพาะของแต่ละบุคคลไป
 

Respect and profitability
เรายึดมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ประกอบการด้านเกี่ยวกับงานบริการที่

ประสบความสำเร็จ ได้ผลกำไรงาม และเจริญเติบโต เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือผลประโยชน์ทุกท่าน
 

Social Responsibility 
มูลนิธิไทยคม ก่อตั้งโดยดร. ทักษิน ชินวัตร เป็นองค์กรไม่แสวงหา

ผลกำไร โดยท่านผู้ก่อตั้งมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนความเท่าเทียมด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะเด็กผู้ยากไร้และ

เด็กที่ด้อยโอกาส
 
 

Meet with Rende's CEO
kAim-kIng.jpg

เรนด์ฯ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เชิงพาณิชย์ที่เต็มไปด้วยคุณภาพ และสอดคล้องกับสโลแกนของเรา “A collection of memorable experiences.”  เราต้องการมอบการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา เรามีความตั้งใจในการขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับทีมงานมืออาชีพ ผู้ซึ่งคือหัวใจในการสร้างความสำเร็จของเรนด์ฯ
 
เราพร้อมที่จะมอบสินค้าและการบริการคุณภาพให้แก่ลูกค้าของเรา โดยโครงการทั้งหมดนั้น ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรนด์ฯ มาจากคำภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีความหมายว่า “จุดนัดพบ” สำหรับเรา จุดนัดพบนี้เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ที่มีใจใฝ่ความคิดสร้างสรรค์ เมื่อ 2 สิ่งนี้มารวมกันจึงเกิดนวัตกรรมทางความคิดสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 
จุดเริ่มต้นของความตื่นเต้นสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ คือเอกลักษณ์ของเรนด์ฯ เราพร้อมสำหรับความท้าทายและการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

แพทองธาร ชินวัตร 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
bottom of page